Guatemala: Rädda flickor från trafficking

100,00 kr

Product Description

Guatemalas anti-traffickingprogram med extra stöd till barn som får barn

Trafficking får allvarliga konsekvenser för drabbade barn och ungdomar i form av psykologiska trauman, fysiska skador och sociala svårigheter. Bibelsällskapet arbetar för att traumat hos dessa unga människor ska helas och använder ett bibelbaserat material när de möter upp till 700 unga människor under året. Nu fokuserar man även på att hjälpa de flickor som blivit gravida och blivit unga mödrar. Flera av dem är under 14 år. De behöver hjälp på flera nivåer att hantera sitt föräldraskap. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på institutioner så att de kan omvandla sin liv och samtidigt skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn.

Artikelnr: 000005 Kategori: