New International Version

Behovet av en ny översättning efter King James Version uppstod som en vision hos en man vid namn Howard Long. Under 10 år av förberedelser samlades slutligen en grupp forskare år 1965. De enades om att påbörja projektet och beslöt sig för att inte utgå från en engelsk översättning utan från originalspråken på hebreiska, arameiska och grekiska. Nya testamentet publicerades 1973 och hela bibeln 1978. Översättningen med NIV anses inte som komplett då det engelska språket och upptäckter kring den bibliska världen utvecklas och förändras. Därför träffas en utsedd kommitté regelbundet för att se över texten. NIV var i november 2013 den översättning som sålde mest antal exemplar enligt Christian Booksellers Association.

” For God som loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” John 3:16 (NIV)

Endast ett sökresultat