New Jerusalem Bible

Efter den franska översättningen ”Bible de Jérusalem” kom den engelska ”Jerusalem Bible”. Den ansågs som starkt influerad av den franska versionen och inte helt från grundspråken. New Jerusalem Bible (NJB) skapades i samband med att den franska versionen uppdaterades 1973. Översättningen NJB utgick från hebreiska, grekiska eller arameiska samt vissa delar hämtade från den franska versionen. NJB sägs vara mindre litterär med för det mesta mer bokstavlig och är en av de mest vetenskapliga utgåvor av Bibeln.

”For this is how God loved the world: he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life” John 3:16 (NJB)

Endast ett sökresultat