Stöd nya översättningar av Bibeln

100,00 kr

Product Description

Bibelsällskapets kärnverksamhet är bibelöversättning. Målet är att alla ska kunna läsa Bibeln på ett språk man förstår. Nu får vi bära arbetet med tre översättningar som gör att människor får läsa Bibeln på sitt språk för första gången! Den ena är Bibeln på språket akye i Elfenbenskusten. Den andra översättningen är Nya testamentet på stieng i Kambodja. Den tredje är Gamla testamentet på albanska. Vi kan ge dem förutsättningar att bli klara! Längtan och förväntan är stor hos de olika folkgrupperna som ska få sina biblar.

 

Elfenbenskustens folk lever i en brytningstid. Gamla sedvänjor blandas med nya och många söker riktning i sina liv. Kyrkorna behöver en komplett bibelöversättning till de akye-talande för att kunna  möta de kristnas efterfrågan på biblar.

Stiengfolket lever i delar av Vietnam och Kambodja. Trots många troende finns ingen hel bibel på språket. Pastorer och troende får kämpa med att översätta från vietnamesiska biblar i väntan på att de får Bibeln på stieng.

Albanien behöver äntligen få hela Bibeln på sitt språk. Under 50 år av kommunistiskt styre var bibelöversättning förbjudet. 2007 kom Nya testamentet och hela landet väntar på Gamla testamentets utgivning.

 

Artikelnr: 00200 Kategori: