Ge en gåva till där det bäst behövs!

100,00 kr

Artikelnr: 00006 Kategori:

Bibelsällskapet stödjer 18 olika bibelprojekt med skiftande karaktär och innehåll runt om i världen. De lokala bibelsällskapen har huvudansvaret för genomförandet. Det handlar om bibelöversättning, bibelspridning, service till lokala kyrkor, mission och humanitära insatser. Arbetet sker med omsorg om hela människan. Våra medarbetare i världen är kompetenta och gör fantastiska insatser som gör positiv skillnad i människors liv.

Är du en bibelgivare kan du vara en stolt givare. Ger du en gåva till ”där det bäst behövs” går pengarna till de projekt som är i störst behov av finansiering för tillfället. Vi för över gåvomedel med jämna intervaller under året till United Bible Societies som fördelar pengarna till de projekt vi har lovat att bära ekonomiskt.