King James Version

Det arkaiska språkets skönhet och mångfalden av tolkningsmöjligheter i de valda formuleringarna har bidragit till att göra denna revidering av tidigare engelska översättningar till den anglosaxiska litteraturens största klassiker. Översättningen utfördes 1607-1611 av en 50-manna kommitté på uppdrag av James I av England och Skottland, men är för oss känd i Benjamin Blaneys stavningsreviderade utgåva från 1769.

”For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life” John 3:16 (KJV)

Visar alla 4 resultat