New King James Version

Ett modernt om än något anakronistiskt försök att göra King James Bible tillgänglig för nutidsmänniskan genom språklig modernisering. Föråldrade och oförståeliga ord och uttryck har bytts ut utan att förändra meningsstruktur och språkvävnad. Tar däremot ej någon hänsyn till senare forskningsrön inom bibelvetenskapen. Målsättningen är att bevara KJB:s historiska värdighet för nutiden.

”For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.” John 3:16 (NKJV)

Visar alla 2 resultat