Adress & information

1. Adress
Svenska Bibelsällskapet
Bangårdsgatan 4 A
753 20 Uppsala

Telefon: 018-18 63 30
Mejl: butik@bibeln.se

Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A i Uppsala

Öppettider i butiken: 13-16 (må-fre)
Telefontider:10-12, 13-16 (må-fre)

För fakturabetalningar använd:
Plusgirokonto: 108 64 13-0
Bankgirokonto: 223-1652

I Bibelbutiken finner du det mesta i bibelväg, men också kunskap, kompetens och service.

2. För återförsäljare
Beträffande priser till återförsäljare gäller separata överenskommelser. Var vänlig kontakta aila@bibeln.se

3. Bli medlem
I Bibelsällskapet kan du bli medlem. Som medlem stöder du därmed bibelarbetet nationellt och internationellt. Medlemsavgiften är 200 kr per person och år.

Vill du bli medlem, kontakta oss, så sänder vi dig ett inbetalningskort.

För inbetalning av medlemsavgift eller gåvor använd:
Plusgirokonto: 90 06 26-3
Bankgirokonto: 900-6263

4. Policy för Bibelbutiken
Bibelbutiken skall för samfund, institutioner och bibelintresserad allmänhet tillhandahålla biblar på olika språk och i olika versioner samt litteratur och annat material med anknytning till bibeln. Svenska Bibelsällskapet ansvarar för att dess sortiment har en seriös karaktär men behöver inte dela alla åsikter och uppfattningar som kommer till uttryck. Svenska Bibelsällskapet företräder en fri och öppen diskussion i bibelfrågor.