Guatemala: Minderåriga mödrar

100,00 kr

Product Description

Guatemalas projekt med stöd till barn som får barn

Guatemalas bibelsällskap arbetar holistiskt och satsar bland annat på barn som är utsatta genom till exempel trafficking. Det får allvarliga konsekvenser för drabbade barn och ungdomar i form av psykologiska trauman, fysiska skador och sociala svårigheter. Bibelsällskapet arbetar för att traumat hos dessa unga människor ska helas och använder ett bibelbaserat material när de möter upp till 700 unga människor under året. Nu fokuserar man även på att hjälpa de flickor som blivit gravida och blivit unga mödrar. En del av dessa har inte utsatts för övergrepp, men kommer från enkla förhållanden. Flera av dem är under 14 år. De behöver hjälp på flera nivåer att hantera sitt föräldraskap och knyta an till sina barn. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på institutioner så att de kan omvandla sin liv och samtidigt skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn. De får också praktiskt stöd genom startpaket till bebisarna.

Artikelnr: 00005 Kategori: