Revised Standard Bible

Revised Standard Version (RSV) är en engelsk översättning som är en revidering av American Standard Version (ASV) och godkändes av dess upphovsrättsinnehavare. RSV var avsedd att vara en läsbar och modern engelsk översättning. Avsikten var att skapa en tydligare version av Bibeln för engelsktalande och ”att sätta budskapet om Bibeln i enkla, bestående ord” samt att utmana populariteten hos King James Version. NT publicerades 1946 och GT 1952.

”For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life” John 3:16 (RSV)

Endast ett sökresultat