Ghana: Lär sig läsa Bibeln på sitt språk

100,00 kr

Product Description

Alfabetisering – att lära sig läsa och skriva – är viktiga steg mot få inflytande över sitt eget liv. Och vill man läsa Bibeln och inte vara beroende av vad andra läser eller berättar behöver man också kunna läsa.

Vi stödjer undervisning på språken esahie och gurune enligt beprövade modeller som det lokala bibelsällskapet använder.

Var med och stötta detta projekt som är livsavgörande för många!

Artikelnr: 00003 Kategori: