Syrien: Hjälp till människor med trauma

100,00 kr

Artikelnr: 00008 Kategori:

Nästan alla kristna familjer i Syrien lever med trauman av olika slag. De är sargade av krig, sorg och ovisshet. Framtiden ter sig mörk och osäker. Målet för detta projekt är att träna och utrusta  syriska kristna ledare i ”traumahealing” så att de kan använda sina kunskaper och förmedla till andra på församlingsnivå vad de lärt sig. Arbetet kommer att bedrivas utifrån lokala kyrkor som kan rekrytera fler ledare och som kan hjälpa till med helande från trauman och identifiera vilka familjer som är i allra störst behov av denna hjälp.