Ord inför vigsel

10,00 kr

196 i lager

Product Description

Utvalda bibelord i häfte

Vi kommer vid några tillfällen till vändpunkter i livet, ibland med glädje ibland med sorg. Då har livets Gud något att säga, som kan ge nya och vidgade perspektiv. Texterna utgår från särskilda situationer i livet och kan läsas av var och en som söker vägledning i Bibeln.

Detta häfte är ett i en serie om tre med utvalda bibelord att läsa eller att välja utifrån till vigselgudstjänsten.

Urvalet av bibelord har gjorts på initiativ av kyrkomötet och nämnden för kyrkolivets utveckling.

Häftad. 15 x 16 cm
Tryckt år 2003

Rubriker i häftet, ett bibelord under varje rubrik:
Man och kvinna Guds avbild, Kvinnan kröner skapelseverket, Rebecka och Isak, Kärlekens språk, Kärleken övervinner allt, Mannen och kvinnan i Guds värld, Att leva tillsammans – om äktenskapets ömsesidighet, Störst är kärleken, Lev i kärlek – Underordna er varandra, Kärleken är fullkomlighetens band, Endräkt – förståelse – barmhärtighet – ödmjukhet – välsignelse, Älska i handling, Gud är kärlek, Saligprisningar, Kallade att vara salt och ljus, Livet på fast grund, Gud fogar samman man och kvinna, Kärleksbudet – det största, Att leva i Guds kärlek, Kärlek och vänskap, Jesu kärlek förenar oss.

Artikelnr: 688 Kategorier: ,