Horisontellt och vertikalt – lösningen på Guds korsord?

269,00 kr

1 i lager

Artikelnr: 2912 Kategori: Etiketter: , ,

En lärobok för gymnasier, bibelskolor och bibelgrupper. Kan också varmt rekommenderas för den vanliga bibelläsaren.
496 sidor, färgfoton.
Författare: Lars Borgström, TM, präst i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet, lärare på Johan Movingers gymnasium.

Lars Borgström har med ett flertal böcker och artiklar gjort sig känd som en aktiv och orädd författare inom det teologiska området. Att som en bibeltroende lärare skriva en lärobok i ”Religionskunskap – specialisering” kan synas vara en stor utmaning, då syftet förutsätts ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter. Författaren tar sig frimodigt an uppgiften, medveten om att bokens egentliga målgrupp är tämligen begränsad, och att han kan bli föremål för häftig kritik.

Det är allmänt känt att kristna friskolor utmanat kraven på ”objektivitet” gällande framställning av skapelse och utveckling, ett område som är helt centralt i en lärobok i bibelkunskap. Författaren kompromissar inte med sin övertygelse, som är en full tillit till Bibeln som Guds ord. Även om han beaktar nödvändiga alternativa åskådningar, som i den kontroversiella Palestinaproblematiken, kyrka och sakrament samt abortfrågan, vilken lyfts fram i det avslutande kapitlet med etiska frågeställningar, hör det till bokens stora förtjänster att de bibliska vittnesbörden inte göms undan utan stöds med en saklig och vetenskapligt väl underbyggd argumentation. Att han genomför sin framställning med pedagogisk briljans höjer ytterligare värdet. För samtal finns fördjupningsuppgifter, och även repetitionsfrågor och övningar för att söka egna svar. (Ola Österbacka, pastor, tidigare folkhögskolerektor)

ISBN 978-91-988337-2-0