Teologi för församlingsbruk

239,00 kr

1 i lager

Product Description

”Teologi skrivs i solnedgången”, konstaterar en kyrkoledare i förordet till denna bok. Det betyder inte att teologin är skild från dagens arbete, tvärtom. Det teologiska arbetet är en reflektion över vad vi gjort, så att vi nästa dag kan fortsätta med lite klarare blick. En sådan teologi, som utgår från kyrkans uppdrag och liv, är också ett praktiskt arbetsredskap.

I boken delar teologer och församlingsarbetare sina perspektiv på kyrkans olika livsyttringar: gudstjänst, mission, diakoni och gemenskap. Det handlar om konkreta frågor som musikaliska uttryck, barnens plats och predikans gestalt. Men också om kyrkans relation till samtidens stora frågor, som klimathot och migration.

Här finns, kort sagt, teologi för församlingsbruk.

Medverkande författare: Sofia Camnerin – Arne Fritzson – Sune Fahlgren– Hans Andreasson – Jonas Lundkvist – Linda Alexandersson – Åke Jonsson – Karin Olofsdotter – Lennart Renöfält – Linnéa Lidskog – Helen Åkerman – Per Westblom – Runar Eldebo – Robert Eriksson – Tomas Hammar

Tro & liv skriftserie är en bokserie för teologiska samtidsstudier. Den tas fram i samarbete mellan Teologiskahögskolan Stockholm och Equmeniakyrkans medarbetarförbund.

Artikelnr: 2158 Kategorier: , Tagg: