Rea!

Mose och uttåget

159,00 kr 89,00 kr

Slut i lager

Product Description

– saga eller historia?

På ett ödmjukt och klarläggande sätt redogör Lars-Åke Nyberg för utombibliskt material som kan sättas i förbindelse med Israels barns vistelse i Egypten och uttåget därifrån. Han låter läsaren få tid att begrunda vad källmaterialet innehåller och är därför försiktig med snabba slutsatser. Det är ingen lätt uppgift att tränga in i och tolka detta material, eftersom det råder viss osäkerhet om bl.a. vilka hyksos-folket var och inte minst hur de egyptiska dynastierna ska tidsbestämmas.

Författaren avslutar sin bok med att konstatera att det utanför Bibeln finns stöd för

• att ett semitiskt folk flyttade tillsammans med sina fårhjordar från Kanaan till Gosen i Egypten.

• att de under en tid hade en ledande ställning i Egypten

• att det senare fanns ett stort antal semitiska slavar där

• att många spädbarn dödades

• att Egypten drabbades av plågor och att israeliterna drog ut ur Egypten under ledning av Mose

• att Jeriko var en starkt befäst stad, att murarna föll och staden därefter låg öde i många hundra år.

Det är väl använd tid att studera det material som Nyberg gör lättillgängligt i denna bok. Det Bibeln berättar är väl förankrat i historien.

Pocket

Artikelnr: 1943 Kategorier: ,