Läsarna i distraktionernas tid

239,00 kr

5 i lager

Product Description

Bibel, kyrka och den digitala revolutionen

Under de senaste årtiondena har vi genomlevt en digital revolution. Skärmen har tagit bokens plats som kulturens nav. Läsandet förändras. Text och hypertext finns ständigt tillgängligt genom internet, smarta telefoner och sociala medier. Vi lever i distraktionens tid.

Vad betyder detta för kulturen i stort och för gemenskaper som kretsar kring läsningen av heliga skrifter? De kristna har kallats “bokens folk” och för väckelsens anhängare var bibelläsningen så viktig att de fick namnet “läsare”. Hur skapades denna identitet och vad händer med frikyrkorna när läsarna slutat läsa?

När man står mitt uppe i en revolution är det lätt att förlora sig i nuet. Ambitionen hos författarna till denna bok är att belysa och reflektera över samtiden genom att blicka bakåt, mot historien.

 

Medverkande författare: Anders Piltz – Joel Halldorf – Frances Young – Gunnar Hallingberg – Göran Janzon – Jan-Åke Alvarsson – Sune Fahlgren – Josefin Holmström – Emanuel Karlsten

 

TRO & LIV SKRIFTSERIE är en bokserie för teologiska samtidsstudier.  Den ges ut i samarbete med Teologiska högskolan Stockholm och Equmeniakyrkans medarbetarförbund. Denna utgåva publiceras även i samarbete med Frikyrkliga forskningsrådet