Eros och Agape

210,00 kr

3 i lager

Product Description

Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Få ämnen är så viktiga för människan och för kristen tro som kärlek. Vid det sjunde nordiska patristikermötet behandlades temat Eros & Agape: barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan av en rad framstående nordiska forskare inom både teologiska och andra ämnen. Artiklarna från konferensen belyser temat ur många olika perspektiv, bl.a. vänskap, äktenskap, barn, socialt engagemang, kroppen, mystik och kärlekens teologi.

Medverkande forskare är:
Troels Engberg-Pedersen är professor i Nya testamentet
vid Köpenhamns universitet.

Turid Karlsen Seim är professor i teologi och tidigkristna studier
vid Universitetet i Oslo.

Odd Magne Bakke är professor i kyrkohistoria
vid Misjonshøgskolen i Stavanger.

Jostein Børtnes är professor emeritus i rysk litteratur
vid universitetet i Bergen.

Maijastina Kahlos är docent i latin och romersk litteratur
vid Helsingfors universitet.

Samuel Rubenson är professor i kyrkohistoria
vid Lunds universitet.

Werner Jeanrond är Professor of Divinty
vid University of Glasgow och var professor i systematisk teologi vid Lunds universitet 1995–2007.

Artikelnr: 2159 Kategori: