Den kristna kyrkans historia

249,00 kr

3 i lager

Product Description

Det började med några få unga fiskare i Galiléen, men i dag omfattar den kristna kyrkan en tredjedel av världens befolkning. För första gången finns nu på svenska ett verk som i både ord och bild berättar om hur den kristna kyrkan har utvecklats i olika världsdelar under mer än 2000 år.

Huvudtexterna är skrivna av den brittiske journalisten Jonathan Hill och den svenske kyrkohistorikern Per Beskow, som även varit redaktör för den svenska utgåvan. Till detta har 44 ämnesexperter, flera av dem svenska, skrivit fördjupningsartiklar om klosterrörelsen, inkvisitionen, darwinismen och andra företeelser och personer som varit viktiga för den kristna kyrkan och påverkat den. Över 200 bilder och 30 kartor, illustrationer och diagram gör boken lättillgänglig för alla som är intresserade av historia i allmänhet och kyrkohistoria i synnerhet. Boken kan användas för egen läsning, men är också utmärkt som lärobok och referensverk.

Ur innehållet:
De första kristna
Kristen i ett kristet kejsardöme
Det bysantinska riket
Den tidiga kinesiska kyrkan
Schismen mellan öst och väst
Påvedömets frammarsch
Medeltid och reformation i Europa
Ryssarnas omvändelse
Kyrkogrundande i Afrika och Asien
Mission i Indien
Väckelsens rötter
Västvärlden efter upplysningen
Kyrkorna i det moderna Asien och Amerika

Artikelnr: 2105 Kategori: