Bolivia: Stöd våldsdrabbade kvinnor

100,00 kr

Product Description

Bolivias bibelsällskap uppmärksamma det växande våldet i hemmen och upprättar material och mötesplatser där kvinnor kan få stöd i en utsatt situation. Eftersom hela familjer drabbas när vål förekommer satsar man även på särskilda barn- och mansprojekt för att förebygga och förhindra våldsdåd. Det kalla själva sitt projekt för “Kärleksvitaminer” till misshandlade kvinnor.

“Kärleksvitaminer” syftar på det bibelbaserade självhjälpsmaterial som bibelsällskapet delar ut.

Kvinnorna får hjälp att säga nej och styra upp sina liv, ibland även hjälp att ta sig vidare när så är nödvändigt.

Ditt stöd är mycket välkommet!

Kategori: