Bolivia: Rädda Ayoreobarnen med läsning

100,00 kr

Product Description

Ayoreoerna är en minoritetsbefolkning i östra Bolivia. De diskrimineras av samhället och ett stort antal barn växer upp med misstro och misär och strövar på gatorna utan att lita på någon. Många fastnar i droger och kriminalitet i tidig ålder. Bibelsällskapets projekt syftar till att rädda Ayoreo-barnen genom läsundervisning och vägledning som hjälper dem i attityder och livsval. Man arbetar långsiktigt för att höja deras självkänsla, kunskap och förmåga att komma vidare i sina liv.

Artikelnr: 00012 Kategori: