Einheitsübersetzung

Gamla testamentet är översatt av den katolska kyrkan. Nya testamentet och Psaltaren är översatt i samarbete mellan den katolska kyrkan och de evangeliska kyrkorna, och är en erkänd ekumenisk text.

1 produkt

  • 159,00 kr

    Tyska – Die Bibel

    Köp