New American Standard Bible

New American Standard Bible (NASB) är en översättning av bibeln till engelska. Nya Testamentet kom ut 1963, hela bibeln kom ut 1971. En ny utgåva med ett lätt moderiserat språk utkom 1995. NASB kännetecknas av en förhållandevis ordagrann översättning från grundexten, som ibland skett på bekostnad av det språkliga välljudet, något som i viss mån åtgärdats i den uppdaterade versionen från 1995. Detta kan jämföras med den mer idiomatiska och dynamiskt översatta New International Version.

“For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life” John 3:16 (NASB)

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.