Amplified Bible

Utkom första gången 1964 och sedan i revision 1987. I stort sett ett enmansarbete av Frances E Siewert bygger den två grundprinciper: hög formell korrespondens mellan källtextens grammatiska struktur och måltextens (‘ord-för-ord-översättning’), samt en anhopning av synonymer och förtydliganden, insprängda inom parentes. Denna fortlöpande utbyggnad av texten syftar till att förstärka det sagda med det outsagda, och lyckas ofta därmed.

“For God so greatly loved and dearly prized the world that He (even) gave up His only begotten (unique) Son, so that whoever believes in (trusts in, clings to, relies on) Him shall not perish (come to destruction, be lost) but have eternal (everlasting) life” John 3:16 (Amplified Bible)

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.